Tereny inwestycyjne zlokalizowane przy drodze ekspresowej S6

Przeznaczenie: logistyka, przemysł, magazyny, handel, usługi.

Trzy obszary inwestycyjne

Prezentowana oferta inwestycyjna powstała w wyniku wieloletniej współpracy Gminy Słupsk i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Atrakcyjne tereny inwestycyjne, będące w ofercie Gminy Słupsk oraz SSSE, zlokalizowane wzdłuż obwodnicy Miasta Słupska gwarantują dogodne połączenie komunikacyjne. Dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny.

Teren inwestycyjny
Redzikowo / Wieszyno

105 ha

Teren inwestycyjny Płaszewko

Teren w całości skomercjalizowany"

Teren inwestycyjny 
MOP

5 ha

Co gwarantujemy

Dla naszych inwestorów oferujemy szeroki pakiet korzyści, w postaci pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i wsparciu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwolnienie z podatku od nieruchomości, opieka „pilota inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego jak również po jej zakończeniu, pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników.

Ulgi podatkowe

Dedykowana obsługa inwestora

Instytucje okołobiznesowe wspierające biznes

Atrakcyjna lokalizacja

Konkurencyjne koszty pracy

Wsparcie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Atrakcyjna oferta edukacyjna

Współpraca nauki z biznesem

Udogodnienia i preferencyjne warunki dla powstających i istniejących inwestycji

Grunty Inwestycyjne w gminie Słupsk

Oferujemy świetnie skomunikowane kompleksy inwestycyjne, o przeznaczeniu pod przemysł i usługi, zlokalizowane bezpośrednio przy drodze ekspresowej nr 6 – (obwodnicy Miasta Słupska).

Redzikowo / Wieszyno

105 ha

Lokalizacja

Tereny inwestycyjne Redzikowo-Wieszyno, zlokalizowane w Gminie Słupsk, to obszar o łącznej powierzchni ponad 140 ha, położony bezpośrednio przy drodze ekspresowej S 6 (Szczecin-Gdańsk) przy obwodnicy miasta Słupska. Posiada drogę wewnętrzną stanowiącą ulicę Przemysłową.

Teren ten posiada status Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Redzikowo” oraz Podstrefa „Wieszyno” Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie decyzji o wsparciu mogą korzystać ze zwolnień w podatku dochodowym do 15 lat.

Obszar dedykowany jest pod inwestycje przemysłowe i usługowe. To świetna lokalizacja również pod centra logistyczno-dystrybucyjne i magazyny. Stanowi duży zwarty kompleks inwestycyjny pod strategiczne inwestycje.

Wielkość działek

Przeznaczanie

Komunikacja

Właściciel

Uzbrojenie

Wideo

Odtwórz wideo

Tereny inwestycyjne Redzikowo-Wieszyno

Płaszewko

Teren w całości skomercjalizowany"

Lokalizacja

Teren inwestycyjny Płaszewko to ponad 18 ha atrakcyjnych gruntów, doskonałych pod inwestycje. Obszar dedykowany jest inwestycjom o charakterze usługowym, składom, magazynom. Idealne miejsce pod centra logistyczne.

Gmina Słupsk z ofertą inwestycyjną obejmującą terenu inwestycyjny Płaszewko zdobyła tytuł Grunt na Medal 2018, w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora)

Kompleks inwestycyjny Płaszewko został ujęty w  „Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim”, który powstał przy udziale Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w związku z realizacją projektu grantowego ,,Invest in Pomerania 2020”.

Wielkość działek

Przeznaczanie

Komunikacja

Właściciel

Uzbrojenie

+48 59 842 84 60

Gmina Słupsk

Wideo

Odtwórz wideo

Kompleks inwestycyjny Płaszewko

MOP i handel wielkopowierzchniowy

5 ha

Lokalizacja

Teren zlokalizowany bezpośrednio przy drodze ekspresowej S 6, posiada drogę wewnętrzna stanowiącą ulicę Przemysłową.

Według wstępnej koncepcji zagospodarowania mogą być realizowane przedsięwzięcia dla MOP oraz z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy.

Wielkość działek

Przeznaczanie

Komunikacja

Właściciel

Uzbrojenie

Wideo

Odtwórz wideo

Tereny przy drodze ekspresowej S6

Gmina Słupsk - Biznes dobrze chroniony

Jakie wsparcie można uzyskać w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc publiczną i jest przyznawana na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Pomoc publiczną można otrzymać na realizację inwestycji w sektorze przemysłu i produkcji oraz nowoczesnych usług dla biznesu, IT, prac B+R.

 

Wysokość ulgi podatkowej zależy od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Wylicza się ją z wzoru:

Maksymalna ulga podatkowa = całkowity koszt inwestycji × intensywność pomocy publicznej.  

W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa maksymalna intensywność pomocy publicznej w województwie pomorskim wynosi: 35% (duże przedsiębiorstwa), 45% (średnie przedsiębiorstwa), 55% (mikro i małe przedsiębiorstwa).

Zwolnienie podatkowe można uzyskać na podstawie decyzji o wsparciu wydawanej przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzającą obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i można je wykorzystać w ciągu 12 lat (do 15 lat w przypadku inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, np. w Podstrefach Słupskiej SSE Redzikowo i Wieszyno).

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestycja musi:

  • być nową, jeszcze nierozpoczętą inwestycją,
  • wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną,
  • spełniać kryteria ilościowe,
  • spełniać kryteria jakościowe.

Sprawdź czy Twoja firma spełnia kryteria i czy Twój projekt inwestycyjny może uzyskać wsparcie!

Zapraszamy do kontaktu z SSSE: tel.: +48 59 840 11 73, email: invest@parr.slupsk.pl

Skontaktuj się z nami

jesteśmy dostępni w godzinach 7.30 – 15.30

Urząd Gminy Słupsk

ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

jesteśmy dostępni w godzinach 8.00 – 16.00

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną

ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

Wyślij pytanie

Copyright © 2020 UG Słupsk

Skip to content